2,5 millioner i erstatning etter en trafikkulykke

I en dom fra Agder lagmannsrett fra 2014 ble det tilkjent 2 586 712 kroner i erstatning etter en trafikkulykke. Etter trafikkulykken fikk skadelidte PTSD-lidelse og noen armskader.

Utsatt for trafikkulykke

Personen var utsatt for en trafikkulykke på Søgnesletta på E-29. Hun kom kjørende i vestlig retning da hun frontkolliderte med en personbil som kom over i hennes kjørefelt. Bilene holdt en hastighet på omtrent 80 km/h da de kolliderte. Begge bilene ble totalvraket.

Problemer som følge av trafikkulykken

Som følge av trafikkulykken ble kvinnen diagnostisert med PTSD-lidelse. PTSD-lidelse er forkortelse for Posttraumatisk stresslidelse. Det er en reaksjon man får når man er utsatt for en traumatisk opplevelse. Lidelsen kan føre til angst, nedstemthet, funksjonsfall, redsel og stress. At kvinnen ble diagnostisert med PTSD-lidelse gjorde at hun fikk en medisinsk delinvaliditet på 35%. Lidelsen førte til at hun ble 100% ufør.

Som følge av trafikkulykken fikk også kvinnen armskader som førte til medisinsk delinvaliditet på 9%.

Erstatning

Ved utmålingen av erstatning ble det tatt hensyn til fremtidige inntektstap som følge av at hun ble ufør. Det ble også tatt hensyn til påførte og fremtidige utgifter, menerstatning, redusert evne til å arbeide i hjemmet, skatteulempe, samt førerulykkesforsikringen kvinnen hadde. Til slutt ble det tatt hensyn til renter. Lagmannsretten konkluderte med at kvinnen skulle tilkjennes 2 586 712 kroner i erstatning.

Kvinnen fikk i tillegg førerulykkeforsikring på 37 414 kroner og saksomkostninger dekket.

Har du vært utsatt for en trafikkulykke?

Da kan du ha krav på erstatning. Dette gjelder også selv om det er en stund siden ulykken fant sted. Utgangspunktet er at krav om erstatning blir foreldet etter 3 år. At saken er foreldet vil si at man ikke kan kreve erstatning lenger. Det finnes imidlertid unntak fra denne regelen. Kontakt Tønsbergadvokatene for å få en uforpliktende vurdering av din sak. Vi hjelper deg med å kreve erstatning.

Advokatutgifter?

Ved en trafikkskade vil ansvarlig forsikringsselskap være pliktige til å betale advokatutgifter. De vil også være pliktig til å betale andre utgifter du måtte ha i forbindelse med saken. Utgiftene blir dekket under erstatningsutmålingen.

Har du spørsmål?

Kontakt Tønsbergadvokatene ved Advokat Alexander Dunsby.