Barneforsikring

Barneforsikring er et forsikringsprodukt som tilbys av de fleste norske forsikringsselskap.

Hva er barneforsikring?

Barneforsikring er ment å være et supplement til det som er dekket av det offentlige, som for eksempel medisinsk behandling. Videre vil barn være forsikret gjennom barnehage og grunnskolen for skader som inntreffer der. Likevel vil ofte en utbetaling fra en barneforsikring være til stor hjelp, enten til barnet selv, eller til foreldrene som ofte kan stå i en fortvilet situasjon der også økonomien blir påvirket. Det er i slike tilfeller en utbetaling under en barneforsikring kan komme godt med. Ofte er det betydelige summer som kan komme til utbetaling under en barneforsikring.

https://tonsbergadvokatene.no/fagomrader/personskade/bistandsadvokat/bistandsadvokat-advokat

Hvilke utbetalinger kan man få under en barneforsikring?

Avhengig av hva som er avtalt med forsikringsselskapet vil en barneforsikring normalt dekke dødsfall, arbeidsuførhet, medisinsk invaliditet ved sykdom og ulykke, alvorlig sykdom, økonomisk førstehjelp, behandlingsutgifter ved ulykke, sykehusopphold m.m.  Omfanget av dette, både av hva som dekkes og hvor store beløp som dekkes vil kunne variere fra forsikringsselskap til forsikringsselskap.

Hvem får utbetalingen – og når?

Som oftest går forsikringsutbetalingen til barnet selv. Hvor lang tid det tar før utbetalingen finner sted vil kunne variere. Ved kompliserte skader etter ulykker, eller ved sykdommer som har et langt utviklingsløp vil det kunne ta flere år før man får en utbetaling. Enkelte forsikringsselskap har derfor en utbetaling av såkalt økonomisk førstehjelp ved sykdom. Denne utbetalingen går til foreldene så lenge barnet ikke har fylt 18 år. Meningen med denne type utbetaling er at foreldrene skal kunne få en rask utbetaling. Det stilles ingen krav til hva pengene brukes til, men foreldrene får ved en slik utbetaling økonomisk frihet til å kunne være sammen med barnet i en akutt sykdomsfase.   

Hvorfor spørre advokat?

Ved krav om utbetaling av barneforsikring kan man ofte støte på kompliserte forsikringsvilkår som både regulerer om man har krav på en utbetaling og utmålingen av forsikringsutbetalingen.    

Alexander Dunsby vurderer gjerne din sak. Enten om du vurderer å melde et krav til et forsikringsselskap, eller om du allerede har fått avslag på utbetaling/fått en utbetaling du mener er for liten.