Kan man sitte i uskifte med særeie?

Å sitte i uskiftet bo vil si at gjenlevende ektefelle overtar avdødes formue, eiendeler og gjeld, uten at man arver det. Skifteoppgjøret blir altså helt eller delvis utsatt, som oftest til etter at den gjenlevende ektefellen også er død. Hovedregelen er at man ikke kan sitte i uskiftet bo med den andre ektefellens særeie. Det kan imidlertid avtales at det er mulighet for det, eller for deler av det.

Hvordan sitte i uskiftet bo med særeie

For at man skal kunne sitte i uskiftet bo må man innen 60 dager etter dødsfallet sende en melding om uskifte til tingretten. Skal boet også omfatte særeie får dette betydning for senere arv. Det må da opprettes en avtale med arvingene som omfatter verdien av særeiemidlene, eventuelt at domstolene fastsetter særeiets verdi.

Det fremgår av arvelovens § 14 at en ektefelle kan sitte i uskiftet bo med særeie hvis det er fastsatt i en ektepakt, det er bestemt av giver eller testator, eller hvis arvingene samtykker.

Den gjenlevende sitt særeie går også inn i uskifteboet

Når gjenlevende ektefelle benytter seg av retten til å sitte i uskiftet bo med den avdøde ektefelles særeie, vil også den gjenlevende ektefelles særeie bli en del av uskifteboet. Dette gjelder så fremt ikke annet er avtalt i ektepakt eller i avtale med arvingene.

Hva når uskifteboet skal skiftes?

Når uskifteboet skal skiftes er det en spesiell måte å regne på jf. arvelovens § 29. Delingsbrøken skal baseres på forholdet mellom ektefellenes særeie da uskifte tok til. Utviklingen i boet har ingenting å si. For å forklare hvordan det skal deles viser jeg til et eksempel hvor avdødes særeie var på 6 millioner kroner mens den gjenlevende sitt særeie var på 2 millioner kroner. Når uskifteboet skal skiftes skal gjenlevende ha 1/4 av uskifteboet som er igjen, de resterende 3/4 går til førsteavdødes arvinger. Har ektefellene også felleseie skal dette deles med en halvpart på hver gren.

Det er imidlertid avtalefrihet på dette området. Det betyr at man kan avtale seg vekk fra om lengstlevende sitt særeie skal være med i uskifteboet, samt om det er denne delingsbrøken som skal brukes.

Reglene som gjelder når uskifteboet skal skiftes kan oppleves som vanskelige og omfattende. Vi anbefaler deg dermed å bruke advokat slik at du er sikker på at du får de midlene du har krav på.

Har du spørsmål om uskiftereglene?

Det anbefales å bruke advokat ettersom arveoppgjør og reglene om uskifte er omfattende. Vi i Tønsbergadvokatene har god kompetanse og lang erfaring på fagområdet. Ta kontakt for en uforpliktende vurdering av din sak.