Far fikk utvidet samvær med datter på 10

Lagmannsretten avgjorde nylig en sak som gjelder omfanget av samvær mellom far og hans 10 år gamle datter. Foreldrene bodde sammen mellom 2007 og 2009. Samlivet var til tider turbulent og endte med at far ble ilagt besøksforbud overfor mor i fire måneder etter bruddet.

Har vært regelmessig samvær mellom far og datter

Helt siden bruddet har far hatt samvær med sin datter relativt regelmessig med noen få unntak, bl.a. når far satt ett år i fengsel. Barnets farmor har vært mye tilstede under samværene og hatt uformelt tilsyn. Mellom januar 2016 og august samme år har det ikke vært samvær mellom far og datter.

Gikk til søksmål for å få samvær

Far gikk derfor til søksmål for tingretten for å få fastlagt samværet. Tingretten bestemte at samværet skulle være en helg i måneden, samt to uker i sommerferien. Dette er redusert samvær i forhold til normalsamvær som er beskrevet i barneloven. Tingretten hadde lagt vekt på en anbefaling fra en sakkyndig rapport som la til grunn at redusert samvær ville være det riktige. Far ønsket mer kontakt med datteren og anket dommen til lagmannsretten.

Barnets beste er avgjørende

Etter barneloven § 42 har barnet rett til samvær med begge foreldrene, selv om de lever hver for seg. Begge foreldrene har ansvar for å oppfylle denne samværsretten. Etter barneloven § 48 skal det ved avgjørelsen om samvær først og fremst legges vekt på hva som er det beste for barnet. Hvis det beste for barnet er å ikke ha samvær med den ene forelderen, må dette medføre at det ikke skal være samvær jf. § 43 første ledd.

Høyt konfliktnivå mellom foreldrene

Forholdet mellom foreldrene var preget av høyt konfliktnivå. Dette hadde blitt tillagt stor vekt i tingrettens avgjørelse om redusert samvær. Lagmannsretten medgir at mye konflikt mellom foreldrene kan tale mot omfattende samvær. Dette fordi hensynet til barnets beste kan tilsi at barnet bør utsettes minst mulig for de voksnes konflikt. Lagmannsretten mente imidlertid at far hadde hatt en positiv utvikling den siste tiden, og mente at dette burde føre til et lavere konfliktnivå mellom foreldrene.

Mor satte strengere grenser enn far

Mor anførte at far var for ettergivende og lite streng med rutiner som leggetid, kosthold, tannpuss og annet. Mor mente at dette ga lite faste rutiner for datteren. Lagmannsretten var enig i at det kunne være et problem at de to foreldrene praktiserte ulike rutiner og avvikende verdier og holdninger. Likevel mente lagmannsretten at dette ikke kunne medføre en sterk avgrensing av samværet mellom far og datter.

Fikk utvidet samværsrett

Lagmannsretten konkluderte med at den positive utviklingen til far tilsa at samværet burde utvides. Samværet mellom far og datter ble satt til annenhver helg, tre uker i sommerferien, samt annenhver høst- vinter- påske og juleferie.

Får du for lite samvær?

Får du for lite samvær med ditt barn? Tønsbergadvokatene hjelper deg slik at du og ditt barn kan få det samværet dere har krav på! Ta kontakt med oss i dag!

E-post: post@tonsbergadvokatene.no
Telefon: 33 35 08 90

Relaterte saker:

Samværsordning når foreldrene går fra hverandre
Hva gjør du når samværet ikke fungerer?