Midlertidig avgjørelse om hvor barn skal bo

Ved samlivsbrudd er det viktig å få en rask avklaring omkring hvilken forelder barna skal bo hos og i hvilken utstrekning den andre forelder skal ha samvær.

Det er alltid å foretrekke at foreldrene blir enige om slike ting. Likevel er det ikke alltid mulig å få til. Da må spørsmålet avgjøres i retten, noe som kan ta tid. Hva skjer frem til endelig avgjørelse foreligger?

Domstolen kan bestemme midlertidig avgjørelse i barnesaker

Barneloven § 60 gir domstolen kompetanse til å fatte midlertidige avgjørelser. Kompetansen omfatter spørsmål om hvem som skal ha daglig omsorg (hvor barnet skal bo fast), foreldreansvar og samvær, og skal bygge på hva som er til barnets beste.
Hver av foreldrene kan kreve slik avgjørelse på ethvert trinn i saken, og avgjørelsen kan gjelde for en bestemt periode eller til hovedsaken er endelig avgjort.

Praktisk viktig

Midlertidig avgjørelse er praktisk viktig i saker som trekker ut i tid. I tillegg er den et viktig virkemiddel for den ene forelderen der den andre forelderen tar med seg barnet og flytter uten at det er er enighet om dette.

En sak om midlertidig avgjørelse kan av praktiske grunner ikke bygge på full bevisførsel slik som en hovedforhandling. En viss opplysning av saken vil likevel kreves. Blant annet er det mulig å få en sakkyndig vurdering dersom dette kan skje uten lang ventetid.

Kontakt Tønsbergadvokatene ved spørsmål om midlertidig avgjørelse

Kontakt advokat Alexander Dunsby
tlf 932 22 953 eller e-post dunsby@advokat.no

Relaterte saker:

Hvor skal de minste barna bo ved samlivsbrudd
Samvær med barna under tilsyn