Hytte

Hytte og hytteproblemer?

  • Hytte som skal overføres til arvingene?
  • Er veiretten tinglyst?
  • Hører båtplassen til hytta?
  • Er utsikten hindret av naboens trær?
  • Skal du bygge hytte i skjærgården?

Det er mange saker som kan oppstå når du eier en hytte. Eierskap mellom flere parter, hevd på ankomstvei, naboen nekter å hugge ned trær....

Tønsbergadvokatene kan alle spørsmål som kan oppstå ved eierskap av hytte og tvister om hytte!

Kontakt Tønsbergadvokatene:
Telefon:  33 35 08 90 eller post@tonsbergadvokatene.no

 

Send henvendelse

Tønsbergadvokatene er underlagt taushetsplikt. Du er trygg på at henvendelsen kun når oss.

Relaterte fagartikler

Bolig

Eiendomsmegler måtte erstatte fellesgjeld

Fellesgjeld høyere enn eiendomsmegler hadde oppgitt Hun kjøpte en leilighet i et borettslag på våren. Da hun mottok selvangivelsen, så hun at fellesgjelden på leiligheten var mye høyere enn det hun hadde fått opplyst ved kjøpet....

Båt

Hva er rettshjelpforsikring?

Hva dekkes av rettshjelpforsikring Eksempler på kjente forsikringsprodukter med rettshjelpsforsikring er innboforsikring, villaforsikring, hytteforsikring, bilforsikring og båtforsikring. Forsikringen dekker langt på vei dine utgifter til advokat dersom det har oppstått en tvist. Det normale er at...

Advokater som jobber med Hytte

Alle advokater