Yrkesskade

Har du fått en yrkesskade?

  • Hva gjør jeg dersom jeg har fått en skade på jobb?
  • Hva har jeg krav på i erstatning?
  • Trenger jeg advokat?

Tønsbergadvokatene har spesialkompetanse innenfor dette fagfeltet, og kan derfor raskt gi deg gode svar på det du lurer på.

Vi vurderer saken og gir gode og ærlige råd på om du har en sak det er verdt å gå videre med.

Kontakt Tønsbergadvokatene:
Telefon:  33 35 08 90 eller post@tonsbergadvokatene.no

 

 

Send henvendelse

Tønsbergadvokatene er underlagt taushetsplikt. Du er trygg på at henvendelsen kun når oss.

Relaterte fagartikler

Bistandsadvokat

6 gode grunner til å bruke advokat ved skade

Ved skade - bruk personskadeadvokat Tønsbergadvokatene hjelper deg med å kreve korrekt erstatning fra den som har skadet deg eller fra forsikringsselskaper som ofte kan være ansvarlig ved skade. Melde- og foreldelsesfrister ved skade I de fleste forsikringsforhold er...

Personskade

Forsikringsdekning ved personskade?

Forsikringsdekning gjennom arbeid Du kan ha forsikring tegnet av arbeidsgiver. Mange arbeidsgivere tegner gode forsikringer for sine ansatte som blir skadet på jobb og i fritid. Videre kan du ha forsikringer gjennom forbund eller foreninger...

Bistandsadvokat

Skatt på erstatning

Man sammenligner hva du tjener med skaden, med hva du ville ha tjent om du ikke hadde blitt skadet. I tillegg har du krav på ménerstatning dersom du er påført varige mén av en viss størrelse og oppreisningserstatning for tort og svie....

Bistandsadvokat

Foreldelse av krav på erstatning

Den alminnelige foreldelsesfrist Spørsmålet blir da på hvilket tidspunkt du fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige, jf. foreldelsesloven § 9 nr. 1. I følge rettspraksis foreligger "skade" i foreldelseslovens forstand...

Bistandsadvokat

Når har du krav på uførepensjon?

For å ha krav på uførepensjon, stilles det i folketrygdloven flere vilkår: Du må ha vært medlem av folketrygden i de siste tre årene før du ble ufør. Videre må det foreligge en varig sykdom eller skade...

Forsikring

Jobbskade - fikk bjelke over seg under snekkerarbeid

Symptomer etter jobbskade? Etter hvert fikk han snikende, stadig verre symptomer som diffuse smerter, som han mente skyldtes jobbskade. Han hadde en del psykiatri /traumatisk barndom som ble utløst av ulykken. Gutten ble først bistått av annen...

Forsikring

Kan tunge løft på arbeidsplassen gi yrkesskader?

Yrkesskader eller arbeidsulykke? Hvis en skade skal gi rett til erstatning, krever loven at det har skjedd en arbeidsulykke. Når du blir skadet av å løfte tungt, vil det ikke alltid skyldes at det har skjedd...

Yrkesskade

Har du blitt skadet på jobben?

Skadet på jobb - må meldes til NAV Forsikringen dekker utgifter og tap som følge av personskade som oppstår i forbindelse med arbeid. For at skaden skal anses som en yrkesskade må den skyldes en...

Advokater som jobber med Yrkesskade

Alle advokater