Voldsoffererstatning

Har jeg krav på voldsoffererstatning?

Du har krav på voldsoffererstatning dersom du har vært utsatt for en voldsepisode.

Reglene sier at ingen skal lide økonomisk i slike saker. Du har krav på å få dekket ditt fulle økonomiske tap. I tillegg har du normalt krav på en oppreisningserstatning.

Har du vært utsatt for vold, Tønsbergadvokatene hjelper deg med erstatningssaken.

Kontakt Tønsbergadvokatene:
Telefon:  33 35 08 90 eller post@tonsbergadvokatene.no

Send henvendelse

Tønsbergadvokatene er underlagt taushetsplikt. Du er trygg på at henvendelsen kun når oss.

Relaterte fagartikler

Bistandsadvokat

6 gode grunner til å bruke advokat ved skade

Ved skade - bruk personskadeadvokat Tønsbergadvokatene hjelper deg med å kreve korrekt erstatning fra den som har skadet deg eller fra forsikringsselskaper som ofte kan være ansvarlig ved skade. Melde- og foreldelsesfrister ved skade I de fleste forsikringsforhold er...

Bistandsadvokat

Voldshendelse i skolegården - fikk erstatning

Ble arbeidsufør på grunn av voldshendelse En gutt hadde vært utsatt for en alvorlig voldshendelse i skolegården på barneskolen. Etter mange år med utredninger ble det klart at hendelsen hadde påført ham en hode- og...

Bistandsadvokat

Voldsoffer fikk 450 000 i voldsoffererstatning etter 30 år

Voldsoffererstatning gis til personer som har vært utsatt for et straffbart forhold. Det er mulig å få voldsoffererstatning i form av oppreisning, mènerstatning, lidt og fremtidig arbeidsinntekt og behandlingsutgifter. Ventet over 30 år med å fremme...

Bistandsadvokat

Overfall og ran - du har rett på bistandsadvokat

Straffeprosessloven om bistandsadvokat ved overfall og ran Bistandsadvokaten vil gi deg hjelp og støtte i en ellers vanskelig periode. Advokaten vil også se på de rettigheter du har i forbindelse med en slik sak. Om du har rett...

Bistandsadvokat

Har du vært utsatt for overgrep?

En bistandsadvokat vil gi deg hjelp og støtte i en ellers vanskelig periode. Vedkommende vil ivareta deg som person, og de rettigheter du har i forbindelse med en slik sak. Straffeprosessloven om bistandsadvokat ved overgrep...

Bistandsadvokat

Mishandling i ekteskapet - fikk erstatning

Ventet åtte år med å anmelde for mishandling Kvinnen hadde blitt utsatt for vold av sin ektemann. Ekteskapet hadde vart i nærmere tyve år. I løpet av ekteskapet anmeldte hun to voldshendelser som ble henlagt av...

Bistandsadvokat

Skatt på erstatning

Man sammenligner hva du tjener med skaden, med hva du ville ha tjent om du ikke hadde blitt skadet. I tillegg har du krav på ménerstatning dersom du er påført varige mén av en viss størrelse og oppreisningserstatning for tort og svie....

Bistandsadvokat

Hva er voldsoffererstatning?

Har du vært utsatt for vold? Da kan du ha krav på voldsoffererstatning Den som har vært utsatt for vold eller et overgrep, kan kreve inntil ca 3,5 mill. kroner fra staten. Både fysiske og...

Bistandsadvokat

Foreldelse av krav på erstatning

Den alminnelige foreldelsesfrist Spørsmålet blir da på hvilket tidspunkt du fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige, jf. foreldelsesloven § 9 nr. 1. I følge rettspraksis foreligger "skade" i foreldelseslovens forstand...

Voldsoffererstatning

Barn har krav på erstatning ved familievold

Vi opplever for ofte at barna i disse sakene i større eller mindre grad blir "oversett", både med hensyn til eventuell straffesak og med hensyn til krav om erstatning ved familievold. Barn har krav på...

Advokater som jobber med Voldsoffererstatning

Alle advokater