Naboforhold

Problemer med naboforhold?

  • Skjermer trærne for utsikten?
  • Er du plaget med støy fra naboen?
  • Er du hindret i ferdsel?
  • Skal du ha byggetillatelse?
  • Er dere uenige om hvor grensen går?
  • Har naboen kuttet ned et tre?

Naboloven regulerer naboforhold

Det er ikke adgang til å forstyrre naboen unødig. Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som er urimelig til skade eller ulempe på naboeiendommen. Du kan ikke ha trær som er til særlig skade eller ulempe for naboen. Hekk som er lavere enn to meter er ikke ulovlig.

Naboer krangler mest i Norge. At naboer bli uenige er ikke så rart. Når man bor ved siden av hverandre er det mange ting som kan komme i veien for et godt naboskap.

Tønsbergadvokatene er vant til å møte naboer som er uenige. Vi kan bidra med gode løsninger som partene kan leve med.

Kontakt Tønsbergadvokatene:
Telefon:  33 35 08 90 eller post@tonsbergadvokatene.no

Send henvendelse

Tønsbergadvokatene er underlagt taushetsplikt. Du er trygg på at henvendelsen kun når oss.

Relaterte fagartikler

Bolig

Nå trenger du ikke søke om byggetillatelse

Søknadsplikt Som regel må du ha byggetillatelse for det meste du skal bygge. Dette gjelder enten du skal utvide huset eller sette opp en garasje. Før du skal sette i gang er det viktig å byggemelde endringene slik at...

Fagområder

Når tomtegrensen er uklar

Tomtegrensen er ikke bestemt av lov Det er ingen lov som bestemmer hvor tomtegrensen går. Når man skal fastsette grensen mellom to eiendommer vil grensemerker eller offentlige målinger som oftest gi svaret. Men disse kan...

Fagområder

Så mye nabostøy må du tåle

Skjønnsmessige regler Naboforhold reguleres av naboloven. Men lovens regler er svært skjønnsmessige og det kan være vanskelig å finne ut når nabostøy strider med loven. Generelt sagt kan naboen stort sett gjøre det han ønsker så lenge aktiviteten ikke medfører urimelig eller...

Fagområder

Plages du av naboens trær?

Etter naboloven har du mulighet til å få fjernet naboens trær som står nærmere ditt hus, hage eller dyrket mark enn 1/3 av trehøyden. Det vil si at treet ikke kan være høyere enn 9 meter dersom det står 3...

Båt

Hva er rettshjelpforsikring?

Hva dekkes av rettshjelpforsikring Eksempler på kjente forsikringsprodukter med rettshjelpsforsikring er innboforsikring, villaforsikring, hytteforsikring, bilforsikring og båtforsikring. Forsikringen dekker langt på vei dine utgifter til advokat dersom det har oppstått en tvist. Det normale er at...

Advokater som jobber med Naboforhold

Alle advokater