Oppsigelse av gravid arbeidstaker

Du har et særskilt vern mot oppsigelse mens du er gravid. Arbeidsmiljøloven § 15-9 fastslår at en arbeidstaker som er gravid, ikke kan sies opp av denne grunn.

Vern mot oppsigelse når du er gravid

Beviskravene er skjerpet ved oppsigelser under graviditet, og det gjelder en «omvendt bevisbyrderegel». Dersom du blir sagt opp mens du er gravid, skal oppsigelsen sies å ha sin grunn i graviditeten dersom ikke annet gjøres overveiende sannsynlig.
Det er arbeidsgiver som må godtgjøre at oppsigelsen har andre årsaker, og det stilles strenge beviskrav. Hensynet bak det strenge beviskravet er å sikre at arbeidstakeren helst skal slippe å sette i gang en rettslig prosess for å unngå å miste arbeidet mens du er gravid.

Oppsigelse begrunnes i andre forhold

Ofte blir oppsigelsen begrunnet i andre forhold: nedbemanning, driftsinnskrenkninger, omorganisering eller lignende. Den reelle grunnen kan likevel være graviditeten.
Som regel klarer man å løse disse sakene utenfor rettssystemet. Men i noen tilfeller må arbeidstaker bringe saken inn for domstolene for en avgjørelse.

Gravid i 7.måned – ble sagt opp

Oslo tingrett behandlet nylig en sak hvor en medarbeider ble oppsagt fra sin stilling som salgs- og markedskonsulent på grunn nedbemanning og omorganisering da hun var gravid i 7. måned. Hun var også delvis sykemeldt da hun mottok oppsigelsen.
I denne saken klarte ikke arbeidsgiver å sannsynliggjøre at oppsigelsen hadde sin årsak i andre forhold enn graviditeten. De ble dømt til å dekke den ansattes lønnstap tilsvarende 6 månedslønner. I tillegg måtte arbeidsgiver betale arbeidstakeren 150 000,- i oppreisning (tort og svie erstatning) og dekke hennes fulle saksomkostninger.

Ikke avholdt drøftelsesmøte

I dommen la retten vekt på at det ikke hadde blitt avholdt noe drøftelsesmøte før oppsigelsen ble gitt. Arbeidstakeren hadde altså ikke fått mulighet til å forklare hvordan en oppsigelse ville påvirke henne. Det var klart at en oppsigelse ville ramme henne hardt. I tillegg til at hun var gravid, hadde hun også nettopp tatt opp et stort boliglån. Retten la også vekt på at arbeidsgiver hadde lite dokumentasjon for beslutningsprosessen og at det skulle ha blitt vurdert om det kunne være andre relevante stillinger i bedriften for den oppsagte. Dommen er anket inn til lagmannsretten og vil bli overprøvd der.

Har du krav på fri rettshjelp?

Kontakt Tønsbergadvokatene om du er gravid og har blitt sagt opp

Relaterte saker:

Masseoppsigelse – hvem må gå først
Drøftelsesmøte i arbeidskonflikt