Tilbakebetalingskrav av ytelser fra NAV kan bli straffesak

Dersom du har fått for høy utbetaling fra NAV og dette skyldes feil fra din side kan tilbakebetalingssaken bli en straffesak hvis feilen anses som trygdebedrageri. 

Får du et tilbakebetalingskrav fra NAV av stønadspenger bør du vurdere å kontakte en advokat som kjenner regelverket godt.

Ikke uvanlig med utbetalingsfeil

Det er ikke uvanlig at trygdekontorene utbetaler for mye eller for lite i trygd. Dette kan skyldes at trygdekontorene mottar uriktige opplysninger fra deg som stønadssøker eller at trygdeetaten selv gjør feil. Det kan være mange grunner til at trygdekontorene mottar uriktige opplysninger. Stønadssøkere gir feil informasjon fordi de ikke har tilstrekkelig kunnskap om reglene eller at de misforstår dem. Det kan også være at de glemmer å sende melding til trygdekontoret når det skjer endringer i deres livs- eller inntektssituasjon.

Trygdebedrag

Stønadsmottakere har plikt til å underrette NAV om enhver endring som er avgjørende for retten til utbetalinger. Dersom du ved feil har mottatt for mye stønad og du forstod eller burde ha forstått at utbetalingen skyldes en feil har trygdeetaten krav på tilbakebetaling. Hvis du forsto eller burde ha forstått at utbetalingen skyltes en feil kan dette i verste fall anses som trygdebedrageri. Bedrageri vil si med hensikt å skaffe seg selv eller andre en uberettiget vinning. Dette er straffbart etter straffeloven.

Kontakt advokat

Hvis du har fått for mye utbetalt behandler trygdekontoret saken og fatter vedtak om tilbakebetaling av pengene. Tidsfristene for betaling er ofte korte. Du må som regel betale tilbake selv om feilen ligger hos trygdekontoret. Spørsmål om tilbakebetaling er ofte kompliserte og det kan hende det er grunn til å kreve reduksjon i beløpet. Får du krav om tilbakebetaling kan det være lurt å kontakte advokat. Advokaten kan vurdere om trygdekontorets vedtak er korrekt og om det er grunn til å redusere kravet. Tønsbergadvokatene råder deg til å sjekke utbetalingene nøye for å unngå å bli utsatt for et tilbakebetalingskrav.

Har du spørsmål om tilbakebetalingskrav fra NAV? Tønsbergadvokatene hjelper deg!

Ta kontakt med Tønsbergadvokatene i dag. Hos oss får du en uforpliktende evaluering av din sak. Det påløper ingen kostander før vi er enige om et oppdrag og vi undersøker om du har rett på dine kostander dekket gjennom forsikring eller andre ordninger som fri rettshjelp.

E-post: post@tonsbergadvokatene.no Telefon: 33 35 08 90

Relaterte saker:

Krav om tilbakebetaling
Snudde i krav om tilbakebetaling