Innkalt til drøftingsmøte - Tønsbergadvokatene skaffet stor sluttpakke!

Tønsbergadvokatene skaffet sin klient en stor sluttpakke da han ble oppsagt av Kongsberg Maritime. Nå skal bedriften si opp ytterligere 120 personer.

Innkalt til drøftingsmøte

En ansatt ved Kongsberg Maritime ble innkalt til drøftingsmøte. Han valgte å ta med seg advokat ved Tønsbergadvokatene til møtet.

Oppsigelsen skal drøftes

Arbeidsgiver skal etter arbeidsmiljøloven § 15-1 innkalle til drøftelsesmøte før det fattes beslutning om oppsigelse. I møtet skal både grunnlaget for oppsigelsen og utvelgelsen av ansatte drøftes.

Ansatte har fortsatt rettigheter

Dårlige tider og nedgang i olje- og offshorebransjen har ført til at bedriften står i en omfattende nedbemanningsfase. I følge Dagens Næringsliv står over 100 personer i fare for å miste jobbene sine. Men det betyr ikke at de ansattes rettigheter skal overses.

https://tonsbergadvokatene.no/fagomrader/jobb-helse/oppsigelse-av-gravid-arbeidstaker

Ble oppsagt av Kongsberg Maritime

Etter drøftingsmøtet fikk den ansatte beskjed om at han ble oppsagt av Kongsberg Maritime. Utvelgelsen av ansatte som skulle sies opp skulle skje på bakgrunn av ansenitet, kompetanse og sosiale forhold.

Krevde oppsigelsen trukket

Vår klient hadde opparbeidet mer ansenitet enn flere av sine kolleger. Det var dermed naturligvis vanskelig å godta en oppsigelse. Advokaten krevde oppsigelsen ble trukket og at den ansatte skulle få fortsette å stå i stillingen.

Til forhandlingsbordet

Bedriftens situasjon gjorde imidlertid dette vanskelig. Partene tok derfor til forhandlingsbordet. De ville forsøke å komme til enighet om en avtale alle kunne leve med. Bedrifter vil ofte være tjent med en minnelig avslutning av arbeidsforholdet. I løpet av kort tid var en sluttavtale på plass. Den oppsagte hadde fått et stort plaster på såret i form av en gunstig sluttpakke.

Har du blitt innkalt til drøftingsmøte?

Tønsbergadvokatene hjelper deg i forhandlinger med bedriften. Våre advokater har lang erfaring innen arbeidsrett og vil gjerne bistå deg om du er blitt innkalt til drøftelsesmøte. De ansatte har fortsatt rettigheter selv om bedriften er i en nedbemanningsfase. Kontakt Tønsbergadvokatene på epost eller telefon 33 35 08 90. Du kan også fylle ut kontaktskjemaet på siden, så hører du fra oss innen kort tid.