Oppsigelse av gravid arbeidstaker

Vern mot oppsigelse når du er gravid Beviskravene er skjerpet ved oppsigelser under graviditet, og det gjelder en «omvendt bevisbyrderegel». Dersom du blir sagt opp mens du er gravid, skal oppsigelsen sies å ha sin grunn i graviditeten dersom ikke annet gjøres overveiende sannsynlig. Det er arbeidsgiver som må godtgjøre at oppsigelsen har andre årsaker, … Fortsett å lese Oppsigelse av gravid arbeidstaker