Ønsker du å innløse festetomt?

Tidligere har ikke mange tenkt så mye på om boligen eller hytta de eier har festetomt eller eiertomt. Festeavgiften har uansett vært veldig lav og fester har hatt et sterkt vern i loven.

Nye regler for festetomt

Det finnes i dag et sted mellom 300 000-350 000 som har festetomt i Norge. Av disse gjelder cirka 40 % bolighus og cirka 60 % hytter.  I og med de nye reglene, har dette endret seg. Mange må betale en langt høyere festeavgift og ønsker å eie tomten selv. Det kan være en ide å innløse festetomt.

Innløse festetomt

Du som fester har rett til å få innløst festetomt når det har gått 30 år av festetiden (om ikke kortere tid er avtalt) eller når festetiden er ute. Etter at det har gått 30 år av festetiden, kan du som fester også kreve innløsning av festetomten til boligen din hver gang det har gått to nye år. For hytter, kan du kreve innløsning av festetomten når det har gått ti nye år.
Dersom festetiden er ute og du ønsker innløsning, må du sette frem et skriftlig krav til bortfester senest ett før innløsningstiden er inne.

Innløsningssum for festetomt

Det er bestemt i loven at innløsningssummen er 25 ganger årlig festeavgift etter regulering på innløsningstiden, såfremt ikke en mindre innløsningssum er avtalt. Det samme gjelder dersom festeren velger å kreve innløsning ti år eller kortere før festetiden er ute.

Mange har tidsbegrensede festeavtaler og for disse kan bortfesteren kreve at innløsningssummen settes til 40 % av tomteverdien, istedenfor 25 ganger oppjustert festeavgift. Med «tomteverdien» menes tomteverdien på innløsningstiden med fradrag for verdiforøkelse som festeren har tilført tomten (typisk: vann-, vei- og kloakktiltak).

Landbruksunntaket

Noen grunneiere vil muligens benytte seg av «landbruksunntaket«. Dette unntaket innebærer at grunneieren kan nekte innløsning og i stedet tilby forlengelse av et festeforhold til hytter, dersom festetomten tilhører en landbrukseiendom og inntekten fra festearealet tilsier at innløsning ikke kan finne sted. Det er grunneieren som må dokumentere at vilkårene er oppfylt.

Kontakt Tønsbergadvokatene ved spørsmål om festetomt

Ta kontakt med Tønsbergadvokatene i dag. Hos oss får du en uforpliktende evaluering av din sak. Det påløper ingen kostander før vi er enige om et oppdrag og vi undersøker om du har rett på dine kostander dekket gjennom forsikring.

E-post: post@tonsbergadvokatene.no Telefon: 33 35 08 90