Ja, du trenger advokat for å søke voldsoffererstatning

Kontoret for voldsoffererstatning skriver på sine nettsider at du kan søke uten advokat, men det bør du aldri gjøre. Her skal jeg si deg hvorfor:

Advokat er gratis

I voldsoffersaker kan du få dekket utgifter til advokat. Vi i Tønsbergadvokatene kjenner ordningen og kan gi deg nærmere råd om hva som skal til for at det skal være gratis også for deg. Snakk med oss. Dette kan vi.

https://tonsbergadvokatene.no/fagomrader/personskade/skade-advokat

Kontoret for voldsoffererstatning innhenter ikke dokumentasjon fra din fastlege

En viktig del av en advokats arbeid i disse sakene er å sørge for å kunne dokumentere din skade og helse. Uten dokumentene fra din fastlege risikerer du bare å få avslag. Dette kan våre advokater og du bør bruke oss.

Dokumentasjon fra din kommune

Kontoret for voldsoffererstatning skriver selv på egne nettsider at de ikke innhenter dokumentasjon fra din kommune, selv om dette skulle ha betydning for din erstatning. Derfor bør du bruke advokat fra Tønsbergadvokatene.

Kontoret for voldsoffererstatning innhenter ikke dokumentasjon fra din psykolog.

I Norge er psykiske skader like godt erstatningsrettslig vernet som fysiske skader. Likevel vil ikke kontoret for voldsoffererstatning innhente dokumenter fra din psykolog. Det gjør vi. Kanskje det er grunnen til at flere får erstatning når man bruker advokat.

Hva skjer om dokumentasjonen mangler?

Du har 4 uker på deg til å ettersende dokumentasjon. Hvis du bruker advokat så passer vi på denne fristen for deg. Hvis du gjør dette selv, eller lar din saksbehandler ordne dette, kan du fort miste hele erstatningen ved at du får avslag på grunn av mangelfull dokumentasjon.

Hva skal jeg gjøre?

Vårt råd er enkelt – kontakt oss i Tønsbergadvokatene og la oss håndtere din søknad! Vi sjekker også ut om du må betale noe selv, og i så fall hvor mye det er snakk om.