6 gode grunner til å bruke advokat ved skade

Ved skade – bruk personskadeadvokat Tønsbergadvokatene hjelper deg med å kreve korrekt erstatning fra den som har skadet deg eller fra forsikringsselskaper som ofte kan være ansvarlig ved skade. Melde- og foreldelsesfrister ved skade I de fleste forsikringsforhold er det relativt korte meldefrister. Vanligvis er det meldefrist på 1. år etter ulykken. I tillegg løper det foreldelsesfrister både fra ulykkestidspunktet og … Fortsett å lese 6 gode grunner til å bruke advokat ved skade