Har arbeidsgiver unnlatt å utbetale lønn?

Som lønnstaker står du langt fremme i køen dersom arbeidsgiver får betalingsproblemer.

Arbeidsgiver vil derfor prioritere å betale ut lønn fremfor de fleste andre forpliktelser. Om lønnen ikke utbetales i tide, er det således et dårlig tegn i forhold til arbeidsgivers betalingsevne.

Sikre ditt krav mot arbeidsgiver

Du har heldigvis flere nyttige virkemidler for å sikre ditt krav. Tønsbergadvokatene kan sende varsel om konkurs på dine vegne. Arbeidsgiveren får da kniven på strupen, og vil som regel betale om det er mulig.

I motsatt fall kan du begjære arbeidsgiver konkurs. Du risikerer da å miste jobben, men vil i så fall få sikkerhet for lønnen gjennom lønnsgarantiordningen. Ofte er dette ditt beste alternativ, da du ihvertfall mottar det du har krav på. Jobben henger kanskje i en tynn tråd uansett.

Går arbeidsgiver konkurs dekker ordningen lønn for de siste seks månedene, samt for en måned etter konkursåpning.

Tønsbergadvokatene hjelper deg ved spørsmål rundt lønn og lønnsutbetaling!

Relaterte saker:

Drøftelsesmøte i arbeidskonflikt
Har du blitt avskjediget på jobb?