Identitetstyveri - Signerte i eks-mannens navn

Å forfalske en underskrift er å anse som tyveri av identitet.

Kjøpte seg bil med mannens underskrift

Forfalskning av underskrift er det samme som identitetstyveri!
Hun kjøpte seg bil og signerte på lånedokumentet hos bilselgeren med eksmannens underskrift, noe som gjorde han til medlånetaker på lånet. Dette ble oppdaget når eksmannen skulle kjøpe seg bolig. Da fikk han opplyst at han sto oppført som medlånetaker på et lån til en finansinstitusjon. Dette kjente han ikke til og kontaktet advokaten. Mannen og hans advokaten måtte bevise at det ikke var mannens underskrift på dokumentet, før finansinstitusjonen slettet han som medlånetager. Finansinstitusjonen vil forholde seg til dokumentet og kreve penger fra den som de mener har signert på lånedokumentet.

Advokathjelp

Bruk advokat ved identitetstyveri! Innboforsikringen vil i mange tilfeller dekke advokatutgiftene.

Har du vært utsatt for identitetstyveri?

Ta kontakt med Tønsbergadvokatene i dag. Hos oss får du en uforpliktende evaluering av din sak. Det påløper ingen kostander før vi er enige om et oppdrag og vi undersøker om du har rett på dine kostander dekket gjennom forsikring eller andre ordninger som fri rettshjelp.

E-post: post@tonsbergadvokatene.no Telefon: 33 35 08 90