Defekt varmepumpe var håndverkerens ansvar

Det er mye fokus på forbrukervennlige miljøtiltak. De senere årene har det blitt stadig mer populært med varmepumpe og vannbåren varme i hjemmet.

Installasjon av varmepumpe

En del rørleggere har spesialisert seg på installering av slike produkter. Det er et kjent faktum at mange får problemer med varmepumpen, spesielt om vinteren. Dersom du har kjøpt varmepumpen gjennom en håndverker, vil håndverkeren være ansvarlig for eventuelle feil og mangler ved varmepumpen. 

Tvist etter konkurs om utbedring av varmepumpe

Forbrukertvistutvalget har sett flere saker om varmepumpen Carrier AB, levert av Klima & Varmeteknikk AS. Det forelå en material- og konstruksjonsfeil ved varmepumpen som førte til at varmepumpen havarerte. Innedelen frostsprengte pga av sirkulasjonsstopp under avriming. Dette førte igjen til kompressorhavari i utedelen som følge av vann i kjølemediet.

Klima & Varmeteknikk AS leverte nye varmepumper til kundene sine frem til de gikk konkurs. Etter konkursen har det oppstått en rekke tvister mellom forbrukere og håndverkere som installerte disse varmepumpene om hvem som skal stå for utbedringen.

Håndverker ansvarlig for mangler

Dersom håndverkeren som installerte varmepumpen også leverte varmepumpen, følger det av håndverkertjenesteloven § 5, jf. § 17 at håndverkeren er ansvarlig for utbedring av mangler knyttet til varmepumpen.

Det følger av håndverkertjenesteloven § 17 at:
det foreligger en mangel ved det utførte arbeidet dersom det ikke samsvarer med det avtalte, eller dersom arbeidet ikke oppfyller kravene til faglig god standard etter § 5. Standarden det måles etter er hva en dyktig og erfaren fagmann ville utført.

§ 5 annet ledd hjemler også håndverkerens ansvar for de leverte produkter. § 5 annet ledd lyder som følger;
Utføringen omfatter levering av de materialer som trengs, når annet ikke følger av avtale eller forholdene. Leverte materialer skal være av vanlig god kvalitet, når ikke annet følger av avtale.
Etter § 5 annet ledd er det et krav om at de leverte materialer skal være av vanlig god kvalitet.

Kontakt Tønsbergadvokatene ved spørsmål om håndverkersaker

Ta kontakt med Tønsbergadvokatene i dag for en uforpliktende evaluering av din sak. Det påløper ingen kostnader før vi er enige om et oppdrag.

Relaterte saker:

Håndverkerens tilleggsarbeid
Les mer om håndverkertjenester