Bilselger vant i retten

Nylig vant Tønsbergadvokatene en sak i Oslo tingrett. Saken gjaldt krav om heving av et bruktbilkjøp etter at bilens motor hadde totalhavarert kun to måneder etter salget. Advokat Hamre representerte bilselger. På vegne av selger la hun ned påstand om at selger måtte frifinnes da det ikke var sannsynliggjort at det forelå en mangel ved bilen ved overtakelse. Det var heller ikke riktig at selger hadde gitt kjøper uriktige og ufullstendige opplysninger. Selger fikk medhold i tingretten og kjøper måtte dekke selgers sakskostnader.

Bilen var 12 år gammel og solgt «som den er»

Våren 2019 ønsket saksøkte å selge sin 2007-modell Mercedes-Benz Sprinter. Før bilen ble lagt ut for salg på finn.no ble bilen EU-godkjent hos NAF og det ble utført full service på bilen. I finn-annonsen ble bilen beskrevet som pen og i velholdt stand, men med normal bruksslitasje. Det ble også opplyst at bilen var 12 år gammel, at bilens kilometerstand var 190 000 kilometer og at den ble solgt «som den er». I annonsen ble det også fremhevet at det nylig var blitt gjennomført service på bilen og at den var blitt EU-godkjent hos NAF.

Kjøpte bilen for 149 000 kroner

Etter å ha undersøkt og prøvekjørt bilen ønsket saksøker å kjøpe bilen. I april 2019 inngikk partene en kjøpskontrakt, og den avtalte kjøpesummen var 149 000 kroner. På kjøpstidspunktet hadde bilen gått 191 000 kilometer.

Bilens motor totalhavarerte

To måneder etter at kjøpet var gjennomført totalhavarerte bilens motor. Motoren gikk ikke å reparere, og det ville koste 190 000 kroner å få satt inn en fabrikkny motor hos Mercedes sitt merkeverksted Bertel O. Steen. Selv om det ville være langt billigere å få satt inn en ny bruktmotor hos en annen mekaniker mente kjøper at motorhavariet uansett må gi ham rett til å heve kjøpet eller prisavslag etter kjøpsloven §§ 38 eller 39.

https://tonsbergadvokatene.no/fagomrader/forbruker/bil/bruktbil-garanti

Reklamerte overfor bilselger

Kjøper tok derfor kontakt med selger av bilen og fortalte at han ønsket å heve kjøpet som følge av den ødelagte motoren. Han mente at selger hadde gitt ham uriktige og ufullstendige opplysninger og at bilen var i vesentlig dårligere stand enn det han kunne regne med. Videre hevdet han at det mest sannsynlig måtte være forhold under selgers brukstid av bilen som hadde forårsaket motorhavariet, da selger hadde eid bilen mye lengre enn ham.

Bilselger avviste ansvar for mangel

Selger mente at det ikke var riktig at han hadde holdt tilbake opplysninger om bilen. Det var ikke blitt rapportert om slitasje på motoren hverken ved service eller EU-kontroll, og han hadde opplyst kjøper om at bilen hadde stått i ro i en periode før salget. Han mente derfor at det var uriktig at motorhavariet skyldtes forhold på hans side. Av den grunn motsatte han seg både heving av kjøpet og prisavslag.

Kjøper tok ut stevning for tingretten

Ettersom partene ikke klarte å komme til enighet tok kjøper ut stevning for tingretten med krav om heving av bruktbilkjøpet og krav om erstatning. Subsidiært ble det lagt ned påstand om prisavslag.

Bilselger fikk bistand av Tønsbergadvokatene

Selger av bilen var fortvilet over situasjonen og tok kontakt med Tønsbergadvokatene for å få bistand. Tønsbergadvokatene tok saken og gjorde i et tilsvar gjeldende at selger måtte frifinnes da det ikke var bevist at det var forhold på selgers side som hadde forårsaket motorhavariet.

Hovedforhandling ble avholdt i januar 2020. Retten tok da stilling til om det var grunnlag for å gi kjøper medhold i kravet om heving av kjøpet.

Kjøper måtte bevise at mangelen skyldtes forhold på selgers side

Innledningsvis bemerket retten at det var kjøper som hadde bevisbyrden for at mangelens skyldtes kontraktsbrudd på selgers side, da det var han som hadde reist søksmål mot selger. Deretter slo retten raskt fast at det ikke var blitt sannsynliggjort at bilen hadde en mangel på det tidspunkt da bilen ble overlevert til kjøper.

Retten tok videre stilling til om selger likevel måtte svare for mangelen ved at mangelen skyldtes kontraktsbrudd fra selgers side. Etter kjøpsloven § 19 vil dette være tilfellet dersom bilen ikke svarer til de opplysninger selger har gitt, selger har forsømt å opplyse om vesentlige forhold eller dersom bilen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med.

Ikke sannsynliggjort at mangelen skyldtes kontraktsbrudd på selgers side

Selger hadde informert kjøper om at bilen var 12 år gammel og at kilometerstanden var 190 000 kilometer. Da det heller ikke var rapportert om slitasje på motoren ved hverken service eller EU-kontroll kom retten til at ingen av vilkårene i kjøpsloven § 19 var oppfylt. Da det i tillegg kom frem under kjøper sin forklaring at han ikke hadde sjekket motoroljenivået på bilen i sin eiertid, til tross for at han hadde kjørt bilen i 18 000 kilometer, var det klart at det ikke var sannsynliggjort at mangelen skyldtes kontraktsbrudd fra selgers side.

Bilselger vant saken fullt ut

Ettersom det hverken ble sannsynliggjort at bilen hadde mangel på kjøpstidspunktet eller at mangelen skyldtes kontraktsbrudd fra selgers side, vant selger saken fullt ut. Kjøper ble derfor dømt til å dekke selgers sakskostnader.

Har du behov for hjelp i forbindelse med en lignende sak?

Det hender at kjøper i etterkant av et bilkjøp fremsetter en reklamasjon overfor selger. Vedkommende hevder kanskje at han har krav på å heve kjøpet eller rett på prisavslag som følge av skader eller mangler ved bilen. Det oppleves gjerne som en stor skuffelse å motta en slik reklamasjon og det kan være tøft å stå imot press fra kjøper om slike krav. Ofte er det også vanskelig å vite om vedkommende har rett i sine påstander.

Dersom du i etterkant av et bilsalg har mottatt en reklamasjon fra kjøper som du er uenig i, bistår vi deg gjerne. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak og råd om hvordan du best bør gå frem videre. Vi har flere dyktige advokater med lang erfaring i saker innen avtale- og kjøpsrett.