Jobbskade - fikk bjelke over seg under snekkerarbeid

En snekkerlærling fikk en bjelke over seg mens han var på jobb. Han ble påført ribbensbrudd. Det var ingen objektive medisinske funn ut over det.

Symptomer etter jobbskade?

Etter hvert fikk han snikende, stadig verre symptomer som diffuse smerter, som han mente skyldtes jobbskade. Han hadde en del psykiatri /traumatisk barndom som ble utløst av ulykken. Gutten ble først bistått av annen advokat, som ikke kom til enighet med selskapet om hvilken sakkyndig de skulle bruke. Selskapet avviste til slutt erstatning pga manglende årsakssammenheng. Crawford tilbød dermed 0,- i erstatning.

Klient innhentet privat sakkyndig erklæring. Den konkluderte med at det muligens kunne være en ryggmargsskade som forårsaket problemene, uten at det kunne fastslås sikkert.

Tønsbergadvokatene tok saken

Randi Munkeby overtok saken i 2011. Hun tok ut stevning og førte den medisinske sakkyndige som privat vitne i den tro at det skulle holde. Likevel tapte Tønsbergadvokatene saken i Oslo tingrett. Det var imidlertid en dommerfullmektigavgjørelse.
Randi Munkeby anket til Borgarting og ba om å få oppnevnt sakkyndig. Man ble til slutt enige om å bruke en ny sakkyndig som var helt enig med sin kollega. Vedkommende slo fast at det var en ryggmargsskade og mente til og med at han kunne se tegn på det under undersøkelsen. Underveis hadde vi også fått medhold hos Trygderetten angående godkjennelse av yrkesskade.

Beregning av inntektstap på grunn av jobbskade

Selskapet tilbød nå 1,9 millioner. Det var ganske mye sett i forhold til avslaget på erstatning.

Tønsbergadvokatene beregnet et krav på 3,9 millioner og anførte at han var 50% ervervsufør. Vi anførte også at han hadde hatt snekkerlønn og deretter ingeniørlønn i hele tiden etter ulykken ved siden av studier (derav høyt lidt inntektstap).

Selskapet var ikke enig i at han hadde krav på ingeniørlønn fordi de tvilte på at han ville hatt full lønn under studiene. De gikk med på at han fikk dekket snekkerlønn og deretter et snitt mellom snekker og ingeniør fra 2011 til i dag. Tapet ble beregnet fram til 1. september og renter fram til 1.1.15. Klient fikk til slutt 3,5 millioner kroner samt dekket sine advokatutgifter for tingrett og lagmannsretten.

Tønsbergadvokatene hjelper deg ved spørsmål rundt yrkesskadeerstatning!

Kontakt advokat Randi Munkeby
E-post  munkeby@advokat.no, telefon 91665055.

Relaterte saker:

Har du blitt skadet på jobben?
Les mer om yrkesskade