NAV ga medhold i sak om foreldrepenger

Russisk statsborger ble gravid i Norge

Elena og Alexej giftet seg i Larvik i 2013. Elena kommer fra Russland. Alexej er norsk statsborger og jobber som overstyrmann på skip for et norsk rederi. Da Elena ble gravid, søkte hun om familiegjenforening med Alexej, for at de skulle kunne bo sammen i Norge. Politiet tok imot søknaden, men sa de ikke trengte Elenas universitetsdiplom. UDI avslo søknaden på formelt grunnlag fordi de mente at Elena ikke kunne søke fra Norge. De mente at hun måtte reise tilbake til Russland for å søke derfra. Elena ble bedt om å forlate riket innen mars. Elena hadde termin i mai og det ville bety at hun ville måtte føde barnet i Russland og oppholde seg der fram til søknaden ble innvilget. Per i dag er det ni måneders saksbehandlingstid hos UDI. Da ville far og barn ikke kunne være sammen de første månedene barnet levde.

Hadde rett til å søke om familiegjenforening i Norge

Tønsbergadvokatene klagde på vedtaket og viste til at Elena hadde rett til å søke fra Norge siden hun hadde universitetsutdanning. Vi viste til at hensynet til barnets beste skal være grunnleggende og at det ikke ville være bra for barnet å bli atskilt fra faren i sine første levemåneder.

UDI satt saken i bero – politiet fikk ikke beskjed

UDI bekreftet at hun hadde rett til å søke fra Norge hvis hun hadde høyere utdanning og satte saken i bero. I mai ble barnet født på sykehuset i Vestfold. To dager etter fødselen kom flere uniformerte politimenn hjem til huset deres for å uttransportere mor og barn. Heldigvis var de fremdeles på sykehuset, så familien slapp unna med skrekken. Vi kontaktet politiet og informerte om at UDI hadde satt saken i bero. Den beskjeden hadde politiet ikke fått, men de beklaget oppmøtet på bopelen.

NAV avslo foreldrepenger pga manglende oppholdstillatelse

Fire måneder etter fødselen fikk Elena opphold. I mellomtiden hadde NAV rukket å avslå rett til foreldrepenger fordi Elena ikke hadde oppholdstillatelse da barnet ble født. Tønsbergadvokatene klagde på vedtaket og viste til at loven ikke krever at man faktisk har fått tillatelsen behandlet av UDI. Det er nok at man har rett til å oppholde seg her og det hadde Elena da barnet ble født. NAV ga medhold i det. NAV utbetalte foreldrepengene og advokatutgiftene som var påført i saken. Omsider innvilget også UDI saksomkostninger.

Har du spørsmål om foreldrepenger og NAV? Tønsbergadvokatene hjelper deg!

Kontakt advokat Randi Munkeby
E-post  munkeby@advokat.no, telefon 91665055

Relaterte saker:

Hvor lenge kan du være i utlandet når du mottar trygd?