Ole-Marius Hillestad

Midlertidig, Barneloven, samværsordning, barnefordeling, samvær, tilsyn, barnet, samvær, samvær med barnet
Tittel
Advokat/partner
Fagområder
Barn, Barnevern, familie/arv/skifte, Samlivsbrudd & Skole
E-post
hillestad@advokat.no
Telefon
+47 919 03 053

Kompetanse

Som klient har jeg kjent meg meget godt ivaretatt og følt en trygghet og tillit i prosessen

Ole-Marius Hillestad er advokat og partner. Han har omfattende prosedyreerfaring, og jobber jevnlig med tvisteløsning for domstolene. Han har solid erfaring og oppdatert kunnskap innenfor mange fagområder.

Advokat Hillestad er spesialist på familierett og barnevernrett, og er leder av familierettsavdelingen i firmaet. I tillegg jobber han med saker innenfor arbeidsrett, kontraktsrett, fast eiendom og strafferett.

Fagartikler av Ole-Marius

Barn Midlertidig, Barneloven, samværsordning, barnefordeling, samvær, tilsyn, barnet, samvær, samvær med barnet

Hvor skal barnet bo og hvordan er det med samvær?

Hva er foreldreansvar? Barn har rett til omsorg og omtanke jf. barneloven § 30. Dette er det den eller de som har foreldreansvaret som skal sørge for. Videre har de(n) som har foreldreansvaret rett og...

Barn Midlertidig, Barneloven, samværsordning, barnefordeling, samvær, tilsyn, barnet, samvær, samvær med barnet

Far fikk utvidet samvær med datter på 10

Har vært regelmessig samvær mellom far og datter Helt siden bruddet har far hatt samvær med sin datter relativt regelmessig med noen få unntak, bl.a. når far satt ett år i fengsel. Barnets farmor har...

Barn Midlertidig, Barneloven, samværsordning, barnefordeling, samvær, tilsyn, barnet, samvær, samvær med barnet

Hva gjør du når samværet ikke fungerer?

Mange foreldre er uenige hvem som skal ha samvær med barnet, og hvor barnet skal bo fast. Det er også vanlig å være uenige i hvor mye samvær den andre av foreldrene skal ha. Det...

Barn Midlertidig, Barneloven, samværsordning, barnefordeling, samvær, tilsyn, barnet, samvær, samvær med barnet

Slik gjør du når samvær med barna ikke fungerer!

Som regel klarer foreldrene å finne frem til en løsning som man prøver ut. Men hva gjør du dersom bostedsløsningen og samvær ikke fungerer? Dersom bostedsløsningen og samvær ikke fungerer, må du ta opp problemet...

Våre advokater

Alle advokater