Mariann Næss

diskriminering, prøvetiden, prøvetid, arbeidsgiver, Avskjediget, gravid, Drøftelsesmøte, sluttpakke, innkalt til drøftingsmøte, arbeidstillatelse
Tittel
Advokat/partner
Fagområder
Jobb/helse, Kontrakt, NAV, Oppsigelse, Permittering & Sluttpakke
E-post
naess@advokat.no
Telefon
+47 959 38 186

Kompetanse

Mariann Næss er fast advokat og partner. Hun er leder for vår kontraktsrettsavdeling hvor alminnelig avtalerett, kjøpsrett, pengekrav og arbeidsrett inngår.  Mariann har betydelig prosedyreerfaring innenfor flere fagområder samt i forhandlinger om minnelige løsninger både i og utenfor domstolene.

Mariann innehar høy faglig kompetanse innenfor de fagområder hun bistår. Mariann er opptatt av faglig kompetanse, engasjement, god service og et godt resultat i de saker hun bistår i.  Gjennom mange år har hun bygget opp solid kunnskap som gjør henne til en svært dyktig advokat, og som gjør at hun over flere år har blitt benyttet som fast advokat og rådgiver for enkelte av våre klienter.

Mariann har allsidig erfaring og en breddeforståelse som ikke alle advokater har. Hun evner å se saken fra flere sider og har ved flere anledninger bidratt til å finne frem til minnelige løsninger i saker som i utgangspunktet har fremstått som helt "fastlåste". I de siste årene har Mariann spesialisert seg innenfor arbeidsrett hvor hun har bistått både arbeidstaker og arbeidsgivere i spørsmål knyttet til blant annet ansettelser, utforming av arbeidskontrakter, personalkonflikter, varslingsaker, konkurranseklausuler, arbeidstid/overtid, oppsigelse, avskjed, nedbemanning og omstillingsprosesser.

Mariann har i tillegg svært omfattende erfaring  fra kjøpsrettens område. I tillegg til arbeidsrett og kjøpsrett, har Mariann håndtert et betydelig antall saker innenfor områdene selskapsrett, fast eiendom og pengekrav.

Fagartikler av Mariann

Oppsigelse diskriminering, prøvetiden, prøvetid, arbeidsgiver, Avskjediget, gravid, Drøftelsesmøte, sluttpakke, innkalt til drøftingsmøte, arbeidstillatelse

Ugyldig sagt opp i prøvetiden

Som ansatt har du et vern mot usaklig oppsigelser. Dette gjelder også mens du er i prøvetid. Nylig avgjorde lagmannsretten en sak hvor spørsmålet var om arbeidsgivers oppsigelse av en arbeidstaker som var i prøvetid...

Permittering diskriminering, prøvetiden, prøvetid, arbeidsgiver, Avskjediget, gravid, Drøftelsesmøte, sluttpakke, innkalt til drøftingsmøte, arbeidstillatelse

Permittering – hvilke regler gjelder?

Koronaviruset gjør at mange virksomheter har betydelig ordresvikt og mange arbeidstakere står i fare for eller har blitt permittert. Permittering er midlertidig opphør av arbeidsforholdet på grunn av virksomhetens forhold. Permittering kan foretas når saklig...

Våre advokater

Alle advokater