Siri Kallum-Vestby

advokat, advokater, tønsbergadvokatene, osloadvokatene, tønsbergadvokat, osloadvokat, tønsberg, advokater jobb helse, sluttpakke, oppsigelse, permittering advokat tønsbergadvokatene, tønsberg, død, klage,
Tittel
Advokat
Fagområder
Bolig, Eiendom, Famililie/arv/skifte, Forbruker, Hytte, Kjøp/salg, Naboforhold, NAV, Oppsigelse & Permittering
E-post
siri.kallum.vestby@advokat.no
Telefon
+47 920 12 109

Kompetanse

Advokat Siri Kallum-Vestby er en erfaren advokat.

Hun har jobbet hos Tønsbergadvokatene fra 2013 til 2017 og er nå tilbake igjen.

Hun har i 2,5 år jobbet med klagesaker etter plan og bygningsloven hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Advokat Siri Kallum-Vestby har erfaring fra alle våre rettsområder og særlig mye erfaring innen fast eiendom. Hun har jobbet mye med tomtefeste og saker etter plan og bygningsloven samt arbeidsrett.

Hun har mange års erfaring innen arbeidsrett, barnefordelingsssaker, skifteoppgjør, arverett, bostyreroppdrag, salg av eiendom, tomtefeste, forvaltningsrett, alkoholloven, og ulike rettshjelpsordninger.

 

Erfaring

2020 - D.D.
Advokat, Tønsbergadvokatene
2017 - 2020
Seniorrådgiver, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2015 - 2017
Advokat, Tønsbergadvokatene
2013 - 2015
Advokat, Tønsbergadvokatene (Osloadvokatene AS)
2007 - 2013
Advokat, Advokatfirmaet Lund & Co

Utdannelse

2002 - 2007
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Fagartikler av Siri

Bolig Siri Kallum-Vestby tønsberg, tønsbergadvokatene, advokat tønsberg, advokat, tønsbergadvokat, osloadvokat, advokat oslo, osloadvokatene, arveoppgjør, nabomerknad

Hva kreves for å få dispensasjon i byggesaker?

I mange tilfeller er det nødvendig med dispensasjon i byggesaker for å få lov til å utføre et byggetiltak etter plan- og bygningsloven. Det kan være at man ønsker å bygge høyere enn regulerte byggehøyder...

Eiendom advokat, advokater, tønsbergadvokatene, osloadvokatene, tønsbergadvokat, osloadvokat, tønsberg, advokater jobb helse, sluttpakke, oppsigelse, permittering advokat tønsbergadvokatene, tønsberg, død, klage,

Klage på vedtak i byggesaker

Enten om en søknad resulterer i byggetillatelse eller avslag kan du klage på vedtaket. Det kan være ulike forhold som gjør at du ønsker å klage. Tønsbergadvokatene kan hjelpe deg gjennom hele klageprossessen. Hvilke vedtak...

Eiendom Siri Kallum-Vestby tønsberg, tønsbergadvokatene, advokat tønsberg, advokat, tønsbergadvokat, osloadvokat, advokat oslo, osloadvokatene, arveoppgjør, nabomerknad

Nabomerknad til nabovarsel

Når man i naboforhold bor tett ved hverandre er det ikke uvanlig med uenigheter når det kommer til byggeprosjekter på naboeiendommen. Man kan som nabo blant annet ha frykt for økt innsyn eller redusert utsikt....

Arv Siri Kallum-Vestby tønsberg, tønsbergadvokatene, advokat tønsberg, advokat, tønsbergadvokat, osloadvokat, advokat oslo, osloadvokatene, arveoppgjør, nabomerknad

Hvordan gjøre arveoppgjøret så enkelt som mulig

For de pårørende etter et dødsfall kan et arveoppgjør åpne flere ulike problemstillinger. Først må de gjenlevende ta stilling til om de ønsker privat eller offentlig skifte. Deretter må det avklares om arven skal fordeles...

Fagområder Siri Kallum-Vestby tønsberg, tønsbergadvokatene, advokat tønsberg, advokat, tønsbergadvokat, osloadvokat, advokat oslo, osloadvokatene, arveoppgjør, nabomerknad

Permittering – hvilke regler gjelder?

Koronaviruset gjør at mange virksomheter har betydelig ordresvikt og mange arbeidstakere står i fare for eller har blitt permittert. Permittering er midlertidig opphør av arbeidsforholdet på grunn av virksomhetens forhold. Permittering kan foretas når saklig...

Våre advokater

Alle advokater