Siri Kallum-Vestby

Tittel
Advokat/ Partner
Fagområder
Bolig, Eiendom, familie/arv/skifte, Forbruker, Hytte, Kjøp/salg, Naboforhold, NAV, Oppsigelse & Permittering
E-post
siri.kallum.vestby@advokat.no
Telefon
+47 920 12 109

Kompetanse

Siri Kallum-Vestby er fast advokat/Partner  ved Osloadvokatenes kontor i Tønsberg.

Advokat Siri Kallum-Vestby har lang erfaring fra alle våre rettsområder og særlig mye erfaring innen fast eiendom og arverett.

Hun har i 2,5 år jobbet med klagesaker etter plan og bygningsloven hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. 

Siri Kallum-Vestby kan bistå med opprettelse av testamenter, fremtidsfullmakter og arveoppgjør. Hun har også god kjennskap til forvaltningsrett og ulike rettshjelpsordninger.

Advokat Kallum-Vestby er opptatt av faglig kompetanse, engasjement, god service og et godt resultat i de saker hun bistår i.

Erfaring

2020 - D.D.
Advokat, Tønsbergadvokatene
2017 - 2020
Seniorrådgiver, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2015 - 2017
Advokat, Tønsbergadvokatene
2013 - 2015
Advokat, Tønsbergadvokatene (Osloadvokatene AS)
2007 - 2013
Advokat, Advokatfirmaet Lund & Co

Utdannelse

2002 - 2007
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Fagartikler av Siri

familie/arv/skifte fremtidsfullmakt, sameieavtale

Hvorfor opprette fremtidsfullmakt?

Det er vanskelig å vite hva som skal skje resten av livet. Demens og annen alvorlig sykdom kan føre til at man ikke lenger klarer å ivareta egne interesser. Hvis du oppretter fremtidsfullmakt, kan du bestemme hvem...

Naboforhold hekk, sluk, rør, Arveavgift, servitutter, uskifte, hus, Privat skifte, bobilkjøp, festetomt, Landbruksunntaket, testament, Siri Kallum-Vestby tønsberg, tønsbergadvokatene, advokat tønsberg, advokat, tønsbergadvokat, osloadvokat, advokat oslo, osloadvokatene, arveoppgjør, nabomerknad, Skjevdeling, Bobil, uskifte, fremtidsfullmakt, fremtidsfullmakt

Sjøutsikten var redusert av hekken

I 2020 avsa lagmannsretten en dom hvor spørsmålet var om naboens hekk måtte fjernes fordi den hindret mannens utsikt. Mellom mannen og naboen lå et lite område med mindre vegetasjon. Området var regulert som et...

Kjøp/salg hekk, sluk, rør, Arveavgift, servitutter, uskifte, hus, Privat skifte, bobilkjøp, festetomt, Landbruksunntaket, testament, Siri Kallum-Vestby tønsberg, tønsbergadvokatene, advokat tønsberg, advokat, tønsbergadvokat, osloadvokat, advokat oslo, osloadvokatene, arveoppgjør, nabomerknad, Skjevdeling, Bobil, uskifte, fremtidsfullmakt, fremtidsfullmakt

Sluket var det høyeste punktet på badet

Kjøp og salg av bolig kan være komplisert. Hva gjør du dersom du oppdager en feil med sluket i den nye boligen? I 2008 avsa lagmannsretten dom i sak hvor kjøperen oppdaget feil med sluket...

Kjøp/salg hekk, sluk, rør, Arveavgift, servitutter, uskifte, hus, Privat skifte, bobilkjøp, festetomt, Landbruksunntaket, testament, Siri Kallum-Vestby tønsberg, tønsbergadvokatene, advokat tønsberg, advokat, tønsbergadvokat, osloadvokat, advokat oslo, osloadvokatene, arveoppgjør, nabomerknad, Skjevdeling, Bobil, uskifte, fremtidsfullmakt, fremtidsfullmakt

Prisavslag etter boligkjøp - boligen hadde mangler ved rørene

Feil ved røranlegg i boligen kan føre til alvorlig bygningsskader. Røranlegget i boligen som ble solgt i Tønsberg fremstod som ufagmessig utført og kjøper krevde avslag i salgsprisen. Boligen i Tønsberg sentrum ble markedsført med...

Naboforhold hekk, sluk, rør, Arveavgift, servitutter, uskifte, hus, Privat skifte, bobilkjøp, festetomt, Landbruksunntaket, testament, Siri Kallum-Vestby tønsberg, tønsbergadvokatene, advokat tønsberg, advokat, tønsbergadvokat, osloadvokat, advokat oslo, osloadvokatene, arveoppgjør, nabomerknad, Skjevdeling, Bobil, uskifte, fremtidsfullmakt, fremtidsfullmakt

Er servitutten personlig eller reell?

En servitutt er en begrenset rådighetsrett over en annens eiendom. En servitutt kan også kalles for en heftelse på en eiendom. Servitutten kan være tidfestet eller evigvarende.  En servitutt blir i utgangspunktet etablert ved avtale...

Våre advokater

Alle advokater